Dato og klokkeslæt

2. juni 19.00–21.00

Grønbechs Gård

Årsmøde

Dagsorden i følge vedtægterne.

Dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent & referent
  2. Bestyrelsesformandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemsbidrag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor og 2 revisorsuppleanter

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

HC Holmstrand og Mikkel Bach Jensen. Mikkel Bach Jensen genopstiller. HC Holmstrand ønsker ikke genvalg

Suppleanter på valg. Her vælges to suppleanter for et års varighed.

Valg af foreningens revisor: Jens Otto Sonne, Bornholms Revision: Jens Otto Sonne genopstiller

Valg af revisorsuppleanter: Grete Brandi og Alice Sonne Hansen. Begge genopstiller.

  1. Indkomne forslag. Disse skal være os i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  2. Eventuelt.

Husk hvis I vil have stemmeret ved generalforsamlingen skal man være medlem af foreningen ved datoen for generalforsamlingen.

Betaling kan ske via udsendte anmodning, på hjemmesiden under ” Om os, Grønbechs Gårds Venner” eller via netbank på 4720 0010614171

Husk at angiv navn og e-mailadresse sammen med betalingen.

 

Dagsorden, årsregnskab og budget findes på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen, under ”Om os, Grønbechs Gårds Venner”, Årsregnskab.

Hvis de ønsker en papirversion, bedes de venligt printe denne inden fremmødet

Sted

Mødelokalet

Pris

Husk kontingentbetaling for sæson 2021