STAGING VERSION

Dato og klokkeslæt

9. marts 19.00–21.30

Ordinær

Generalforsamling

 

BORNHOLMS CENTER FOR KUNSTHÅNDVÆRK.

 

Kære Grønbech Gårds medlem.

De Inviteres hermed til Ordinær Generalforsamling torsdag den 9. marts 2019. kl. 19.00 – 20.30.

 

Dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent og referent.

 

  1. Formandens beretning.

 

  1. Aflæggelse af regnskab.

 

  1. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemsbidrag.

 

  1. Indkomne forslag. Disse skal være os i hænde senest den 24. februar.

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Sted

Lanternerummet