Hvad vi gør!

Bornholms Center for Kunsthåndværk er en aktiv medspiller i det Bornholmske samfund

  • Sommerskole 1

Bornholms Center for Kunsthåndværk & Design forsøger at lave et kreativt kredsløb, eller en slags kreativ værdikæde fra vugge til grav. Vi er meget optaget af at bruge kreativitet som social løftestang og at tage oplevelsesøkonomien til dens næste trin - transformation. Med det mener vi at flytte deltagere ved hjælp af kreative aktiviteter. At genfinde kreative kompetencer hos lægmænd og markedsføre professionelle kunsthåndværkere og designere.

Første led i kæden er daginstitutioner og skoler, hvor vi faciliterer projekter under Stats støttede kunstprojekter for børn v/Statens Kunstråd. Her er det proces og workshopaktivitet, der prioriteres. Afslutningsvis vises en udstilling af elevernes værker på Bornholms Center for Kunsthåndværk og andre bornholmske kulturinstitutioner.

Vi har yderligere specifikke samarbejder med Bornholms Efterskole. Her udvikler skolens elever formidling udviklet af børn til børn. Her er det ligeledes proces og workshopaktivitet, der fokuseres på.

Det Kongelige Danske Kunstakademis studerende udstiller fast deres projekter og produkter på Bornholms Center for Kunsthåndværk. Her er det design af udstillingen og markedstest af elevernes produkter, der er i højsædet.

Arts & Crafts Bornholm, som er sammenslutningen af lokale kunsthåndværkere udstiller deres produkter på Bornholms Center for Kunsthåndværk hele sæsonen. Her er det kuraterede kunsthåndværkerfelt samlet, og vi foretager markedsføring og salg af det lokale kunsthåndværk.

European Contexts Biennaler er en lang perlerække af aktiviteter, der indeholder udstillinger, foredrag, master classes og fagmesser. Biennalerne er skiftevis for glas og keramik, hvor 2016 står i glassets tegn. Bornholms Center for Kunsthåndværk er værter for de unge kunstnere under udstillingstemaet ”Open Call”. De etaberede kunstnere udstiller på Bornholms Kunstmuseum. Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole Bornholm er værter for uddannelsesdelen af biennalerne og for netværksdannelsen.

Bornholms Center for Kunsthåndværk forsøger at skabe interesse for kreative fag allerede ved første led i værdikæden. Det vil sige i daginstitutioner og skoler. Børn og unge indgår i proces og produktion alt efter deres niveau.

Biennalen er med til at skabe kendskab og prestige til kunsthåndværkerfeltet på Bornholm. Biennalen er ydermere med til at øge tilgangen af internationale studerende til Kunstakademiets Designskole Bornholm.

Bornholms Center for Kunsthåndværk er sammen med Bornholms øvrige Kulturinstitutioner med til at skabe det gode liv på øen, skabe arbejds- og praktikpladser samt en social platform for tilflyttende og er en kulturelramme for socialt udsatte borgere.