Historien

Fra købmandsgård til kulturhus

Grønbechs Gård er opført som lagerbygninger til købmands-virksomheden, der blev overtaget af brødrene Grønbech i 1875. Brødrene var ud af familien Grønbech, der drev en meget stor handelsvirksomhed i Allinge, som også omfattede rederivirksomhed, og familien etablerede omkring 1873 et af Bornholms ældste silderøgerier.

Dette røgeri, der nu om dage kendes som Petersens røgeri, eksisterer stadig nær havnen i Allinge og har - meget á propos - de seneste mange år været benyttet som udstillingslokale og værksted af kunstnere og kunsthåndværkere.

Købmandsvirksomheden kendes helt tilbage til før 1658, hvor den bornholmske frihedshelt Jens Pedersen Koefoed var købmand her. Den eksisterer stadig under navnet Grønbech & Co. efter det aktieselskab, som overtog forretningen i 1908. Et minde om aktieselskabet ses stadig på sydgavlens vindfløj, der blev sat op i forbindelse med 50-årsjubilæet i 1958.

Vestfløjen opførtes i 1891. Nordfløjen er formentlig bygget nogenlunde samtidig og erstattede en ældre bygning. Yderligere findes der en stor hal bagved på adressen Grønbechs Gård 3.

Efter at have været brugt til lager for korn- og foderstoffer (Grønbechs byggede også siloen på Hasle havn) stod bygningerne ubenyttet hen. Omkring 1997 begyndte driftige Hasle-borgere at afholde kunstudstillinger i de rå bygninger.

Det førte til ideen om at etablere kulturhuset 'Grønbechs Gård' og den store istandsættelse og ombygning, der var færdig op til sæsonen 2002. Projektet fik ihærdig støtte fra den daværende Hasle kommune ved borgmester Birgit Rasmussen, som desværre ikke så det færdigt, da hun døde pludseligt i 2000. I udstillingslokalet ved indgangen findes en mindeplade for hende.

Oprindeligt var Grønbechs Gård et multi-kulturhus, der var tiltænkt at være hjemsted for flere formål, og mødelokalet var til rådighed for byens foreningsliv. Mest har man nok lagt mærke til Motorklubben Columbus' tilstedeværelse med udstillinger af motorer og andet grej fra primært fiskefartøjer. Navnet er ændret lidt, og Bådemotorklubben Columbus har stadigvæk værksted i en stor hal bagved på adressen Grønbechs Gård 3. men har udlånt deres motorer osv, til Bornholms Tekniske Samling; nogle små motorer står dog som blikfang i det lille museumsrøgeri på Sdr. Bæk.

Efterhånden er der kun foreningen Grønbechs Gård tilbage, og bygningerne er således til rådighed for udstillinger af kunsthåndværk og relaterede aktiviteter. Mødelokalet lånes/lejes dog stadigvæk ud til andre formål.

Auf Deutsch