GRØNBECHS GÅRDS GENERALFORSAMLING 16/3 16.30-18.30

1. Valg af dirigent & referent

2. Bestyrelsesformandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab, ved Mai Ørsted

4. Budget for det kommende år, ved Mai Ørsted

5. Indkomne forslag, SENDES 14 DAGE FØR.

6. Valg til bestyrelsen.

Følg os på facebook