STAGING VERSION

Dato og klokkeslæt

29. jun–20. aug 10.00–17.00

Sommerudstilling

Dansk glas af Nyholm Cantrell Glas

Ned Cantrell er uddannet i England 1994-97 og har en Bachelor i design fra Surrey Institute of Art and Design. Og Karen Nyholm er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskoles Glas – og Keramikafdeling.

De har derfor begge en bred pallette af håndværksmæssige færdigheder og de kan således frit anvende glasset som skulpturelt medie.

Begge kunstnere finder deres inspiration i den hverdagskultur vi lever i og derfor kan relatere til. Her borer de dybt i samtidens visuelle kultur, for gennem disse fortolkninger og repræsentationer at tydeligøre vores visuelle kulturs paradokser.

Kunstnerne illustrerer kulturens idealer, dens spejlinger og disses forvrængninger af det reelle.

Udstillingen ”High Resolution” kommer, på flere niveauer, til at tydeliggøre konsekvenserne af den stadigt stærkere visuelle kultur, der udgør hovedparten af vores kommunikation og dermed vores sociale liv og relationer.

Derfor bliver konsekvenserne af visualiteten i samtiden, og dens indvirkning på det sociale liv, et emne der diskuteres ved kunstnernes Artist Talk lørdag den 29. juni kl.18-19.30

ale liv, et emne der diskuteres ved kunstnernes Artist Talk.

Sted

Kældergalleriet

Pris

65,- kr.