Center for Kunsthåndværk

Kunsthåndværk - børn og unge

  • _KSF4179
  • _DSC0059
  • _DSC1844
  • _DSC1836
  • _DSC1837
  • _DSC1857

Grønbechs Gård- Bornholms Center for Kunsthåndværk 

På Grønbechs Gård udstiller de lokale kunsthåndværkere – ”Arts & Crafts Association Bornholm”, deres værker hele sæsonen.  Her er hele det professionelle kunsthåndværkerfelt samlet og Grønbechs Gård foretager markedsføring og salg af det lokale kunsthåndværk.

Vi optræder i denne sammenhæng som kunstindustriens erhvervshus, hvilke var hovedopgaven der fødte Grønbechs Gård i 2002, under LAG-Bornholms Fyrtårn – Bornholms Kunsthåndværk.

Udstillingerne af kunsthåndværk åbner lørdag den 24. marts kl. 16-18. Herefter har butik og udstillinger åbent alle ugens dage fra 10-17. se mere her: www.groenbechsgaard.dk

Studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskoles, Glas – og Keramikafdeling udstiller fast deres projekter og produkter på Grønbechs Gård. Her er det design af udstillingen og markedstest af elevernes produkter der er i højsædet. De studerende lærer her, at forholde sig til galleristen og kunden. Begge vigtige kundskaber at have med sig videre i karrieren.

Uddannelsen på KADK er en professionsbachelor, hvor der udover fokus på håndværket, også fokuseres på marked, kunder og forretningsudvikling.

Grønbechs Gård er også partner i European Ceramics Context Biennaler, som er en perlerække af aktiviteter der indeholder udstillinger, foredrag, masterclasses og fagmesser. Biennalen er med til at skabe kendskab og præstige til kunsthåndværkerfeltet på Bornholm og i Danmark. Den er også med til at øge tilgangen af internationale studerende til Kunstakademiets Arkitektskole Bornholm.

European Context biennaler er skiftevis for materialerne glas og keramik, hvor 2018 står i keramikkens tegn.  Grønbechs Gård er her værter for de unge kunstnere under udstillingstemaet ”New Talent”, der åbner den 15. september kl.16-18

Grønbechs Gård er dog meget mere end et galleri. Grønbechs Gårds hjerter banker for den sociale opgave vi løser i samfundet. Vi forsøger at skabe interesse for kreative fag allerede ved første led i værdikæden, det vil sige i daginstitutioner og skoler. Børn og unge indgår i proces- og produktion alt efter deres niveau.  Alle disse projekter er gratis for lokale institutioner.

Grønbechs Gård er sammen med Bornholms øvrige Kulturinstitutioner med til at skabe det gode liv på øen, skabe arbejds- og praktikpladser udover at være den sociale platform for tilflyttere der gør Bornholm til et fantastisk sted at flytte til.

Grønbechs Gård forsøger at lave et kreativt kredsløb, eller en slags kreativ værdikæde med kreativitet fra vugge til grav. Vi er meget optaget af at bruge kreativitet som social løftestang og at tage oplevelsesøkonomien til dens næste trin – udviklingen af individer. Med det mener vi at flytte deltagerer vha. kreative aktiviteter.

At polere og genfinde kreative kompetencer hos lægmænd, kvinder og børn, samt at markedsføre professionelle kunsthåndværkere og designere er vores fornemmeste opgave.

Første led i værdikæden er daginstitutionerne og skolerne hvor vi faciliterer projekter under Huskunstnerordningen v/ Statens Kunstråd. Her er det proces og workshopaktivitet der prioriteres. Afslutningsvis laves en udstilling af elevernes værker.

Til næste skoleår har vi Huskunstnerprojektet med Scenograf Charlotte Calberg, der arbejder sammen med Bornpro – Bornholms Produktionsskole om et transformationstema, hvor inspirationen kommer af sommerfugle.  Projektets afslutning kulminerer ved Sommerfugleparkens Jubilæumsfejring i juni 2018.

Og netop nu arbejder vi på en ansøgning til Kulturstyrelsen om støtte til endnu et huskunstnerprojektet om farver og følelser, med udgangspunkt i Anne Marie Helgers kostumesamling. Projektet sker i samarbejde med øens dagsinstitutioner, hvor vi laver et pilotprojekt med Gudhjembørnehave for siden at udbyde det til andre daginstitutioner.

Deltagelse i Grønbechs Gårds huskunstnerprojekter er gratis og det er bare en af mange ting Grønbechs Gård gør.

                                                              

Grønbechs Gård støttes af BRK med 359.825 kr. årligt

 

­­

Find læringstilbud til venstre på siden.
Grønbechs Gård formidler gerne til skoleelever
facebook
Se også, hvad der sker på Grønbechs Gårds Facebook-side.
klik her